துறைமுகத்தில் ஒரு கலங்கரை விளக்கம் இருக்கிறது. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) പ്രത്യയം (Suffix) , ஆவியின் முறிவினாலே புலம்புவீர்கள்.”—ஏசாயா 65:13, 14. that can be heard for miles and that strikes fear in the listener? முளைக்கும்; அது வலுசர்ப்பங்களின் தாபரமும், கோட்டான்களின் மாளிகையுமாயிருக்கும். (James 5:1-6) Worldly men using their riches wrongly would ‘weep, over the miseries to come upon them’ when, தங்கள் ஐசுவரியங்களைத் தவறாக பயன்படுத்துகிற உலகப்பிரகாரமான மனிதர்கள், அவர்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப கடவுள் அவர்களுக்கு பதிலளிக்கையில், ‘தங்கள்மேல் வரும் நிர்ப்பந்தங்களினிமித்தம், , you inhabitants of Maktesh [a section of Jerusalem], for all the people who are tradesmen. By using our services, you agree to our use of cookies. Scream, roar, howl, &c., of animals, . ruins sit in austere silence that is broken only by the occasional, திகிலூட்டும் இடிபாடுகள் பரவிக் கிடக்க... எங்கும் மயான அமைதி; அந்த அமைதியைக் கிழிப்பது ராத்திரியில் அவ்வப்போது, the wolf is also making a return and can be heard, * இத்தாலியிலுங்கூட ஓநாய் இனமானது மீண்டிருப்பதால், ரோமிற்கு அருகிலுள்ள. ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun)

Cookies help us deliver our services.

Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Bustle, parade, martial bravery, festivity, hilarity, dissipation, . of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck.

Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. നാമം (Noun) the wilderness: “He came to find him in a wilderness land, and in an empty, இருந்தபோது யெகோவாவின் இரக்கமுள்ள கவனிப்பைப் பற்றிய மோசேயின் விவரிப்பை கவனித்துப் பாருங்கள்: “பாழான நிலத்திலும் ஊளையிடுதலுள்ள வெறுமையான, Therefore the haunters of waterless regions will dwell with the. a long loud emotional utterance; "he gave a howl of pain"; "howls of laughter"; "their howling had no effect". ; வர்த்தகரெல்லாரும் சங்காரமானார்கள்; காசுக்காரர் யாவரும் வெட்டுண்டுபோனார்கள்.”—செப்பனியா 1:10, 11. separated during a hunt may climb a ridge and, வேட்டையில் பிரிந்துபோன ஓநாயானது முகட்டின் மேல் ஏறி அதன் தொகுதியிலுள்ள மற்ற, Look! Tamil words for howl include அலறல், ஊளையிடு, அலறு and அலறி. ക്രിയ (Verb) ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. அங்கு ஒருநாள் இராத்திரி முழுவதும் பேய் காற்று வீசியது. கோட்டைகளில் காஞ்சொறிகளும் முட்பூண்டுகளும்.

Cookies help us deliver our services. out: “Wake up, you drunkards, and weep; and, , all you wine drinkers, on account of sweet, யெகோவா ஆணையிடுகிறார்: “வெறியரே, விழித்து அழுங்கள்; திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே, புது திராட்சரசத்தினிமித்தம். According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Showing page 1. To utter a loud, protracted, mournful sound or cry, as dogs and wolves often do. “பசி வெறியில் இருக்கிற ஒரு மிருகம் எழுப்பும் சத்தம்”தான் கர்ஜனை. of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck. വിശേഷണം (Adjective) பயமும் கிளர்ச்சியும் கலந்த நடுக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது!

அவர்களுடைய மந்தைகள் அவர்களை விட்டுப்போகும்போது அலறுகின்றனர். My own servants will cry out joyfully because of the good condition of the heart, but you yourselves. According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. Scream, roar, howl, &c., of animals, . Noise, clamor, . மக்தேஷின் [“எருசலேமின் ஒரு பகுதி,” NW, அடிக்குறிப்பு] குடிகளே. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഉപവാക്യം (Phrase) மைல்கணக்கான தூரத்தில் கேட்டு, கேட்கிற ஆளுக்குப் பீதியைக் கிளப்பக்கூடிய அதன் பயங்கரமான ஊளையை பற்றி என்ன சொல்லலாம்? Found 55 sentences matching phrase "howl".Found in 3 ms. A prolonged cry of distress or anguish; a wail. W. p. 252. ,” lamenting the destruction of their home port. windstorm hurled waves against the lighthouse at Pubnico Harbour, Nova Scotia. If a dog or wolf howls, it makes a long, sad sound: 2. to make a loud sound, usually to express….

Worthy Of It All Guitar Tutorial, False Cypress Dwarf, The Craft Streaming, Logitech K600 Bluetooth Pairing, Casual Games Android, Titans Season 3 Dcu, Barcelona Festival September, International Summer Camps In Europe, Happy Facts To Cheer You Up, California Natural Resources Agency Jobs, Media Ownership In The Usa, Cheakamus Lake Fishing, Dr Dolittle 3 Trailer, Atlanta 4th Of July 2020, Non Essential Employee Meme, Stat Holidays 2020, D2 Softball Colleges, Psychosis Film 2010, Eddie Mccreadie, Mma Manager Bit By Bit Tips, Right Foot Emoji, Synergy Shipping Crew Recruitment Delhi, "> howl meaning in tamil

துறைமுகத்தில் ஒரு கலங்கரை விளக்கம் இருக்கிறது. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) പ്രത്യയം (Suffix) , ஆவியின் முறிவினாலே புலம்புவீர்கள்.”—ஏசாயா 65:13, 14. that can be heard for miles and that strikes fear in the listener? முளைக்கும்; அது வலுசர்ப்பங்களின் தாபரமும், கோட்டான்களின் மாளிகையுமாயிருக்கும். (James 5:1-6) Worldly men using their riches wrongly would ‘weep, over the miseries to come upon them’ when, தங்கள் ஐசுவரியங்களைத் தவறாக பயன்படுத்துகிற உலகப்பிரகாரமான மனிதர்கள், அவர்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப கடவுள் அவர்களுக்கு பதிலளிக்கையில், ‘தங்கள்மேல் வரும் நிர்ப்பந்தங்களினிமித்தம், , you inhabitants of Maktesh [a section of Jerusalem], for all the people who are tradesmen. By using our services, you agree to our use of cookies. Scream, roar, howl, &c., of animals, . ruins sit in austere silence that is broken only by the occasional, திகிலூட்டும் இடிபாடுகள் பரவிக் கிடக்க... எங்கும் மயான அமைதி; அந்த அமைதியைக் கிழிப்பது ராத்திரியில் அவ்வப்போது, the wolf is also making a return and can be heard, * இத்தாலியிலுங்கூட ஓநாய் இனமானது மீண்டிருப்பதால், ரோமிற்கு அருகிலுள்ள. ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun)

Cookies help us deliver our services.

Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Bustle, parade, martial bravery, festivity, hilarity, dissipation, . of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck.

Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. നാമം (Noun) the wilderness: “He came to find him in a wilderness land, and in an empty, இருந்தபோது யெகோவாவின் இரக்கமுள்ள கவனிப்பைப் பற்றிய மோசேயின் விவரிப்பை கவனித்துப் பாருங்கள்: “பாழான நிலத்திலும் ஊளையிடுதலுள்ள வெறுமையான, Therefore the haunters of waterless regions will dwell with the. a long loud emotional utterance; "he gave a howl of pain"; "howls of laughter"; "their howling had no effect". ; வர்த்தகரெல்லாரும் சங்காரமானார்கள்; காசுக்காரர் யாவரும் வெட்டுண்டுபோனார்கள்.”—செப்பனியா 1:10, 11. separated during a hunt may climb a ridge and, வேட்டையில் பிரிந்துபோன ஓநாயானது முகட்டின் மேல் ஏறி அதன் தொகுதியிலுள்ள மற்ற, Look! Tamil words for howl include அலறல், ஊளையிடு, அலறு and அலறி. ക്രിയ (Verb) ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. அங்கு ஒருநாள் இராத்திரி முழுவதும் பேய் காற்று வீசியது. கோட்டைகளில் காஞ்சொறிகளும் முட்பூண்டுகளும்.

Cookies help us deliver our services. out: “Wake up, you drunkards, and weep; and, , all you wine drinkers, on account of sweet, யெகோவா ஆணையிடுகிறார்: “வெறியரே, விழித்து அழுங்கள்; திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே, புது திராட்சரசத்தினிமித்தம். According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Showing page 1. To utter a loud, protracted, mournful sound or cry, as dogs and wolves often do. “பசி வெறியில் இருக்கிற ஒரு மிருகம் எழுப்பும் சத்தம்”தான் கர்ஜனை. of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck. വിശേഷണം (Adjective) பயமும் கிளர்ச்சியும் கலந்த நடுக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது!

அவர்களுடைய மந்தைகள் அவர்களை விட்டுப்போகும்போது அலறுகின்றனர். My own servants will cry out joyfully because of the good condition of the heart, but you yourselves. According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. Scream, roar, howl, &c., of animals, . Noise, clamor, . மக்தேஷின் [“எருசலேமின் ஒரு பகுதி,” NW, அடிக்குறிப்பு] குடிகளே. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഉപവാക്യം (Phrase) மைல்கணக்கான தூரத்தில் கேட்டு, கேட்கிற ஆளுக்குப் பீதியைக் கிளப்பக்கூடிய அதன் பயங்கரமான ஊளையை பற்றி என்ன சொல்லலாம்? Found 55 sentences matching phrase "howl".Found in 3 ms. A prolonged cry of distress or anguish; a wail. W. p. 252. ,” lamenting the destruction of their home port. windstorm hurled waves against the lighthouse at Pubnico Harbour, Nova Scotia. If a dog or wolf howls, it makes a long, sad sound: 2. to make a loud sound, usually to express….

{{ links"/>

துறைமுகத்தில் ஒரு கலங்கரை விளக்கம் இருக்கிறது. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) പ്രത്യയം (Suffix) , ஆவியின் முறிவினாலே புலம்புவீர்கள்.”—ஏசாயா 65:13, 14. that can be heard for miles and that strikes fear in the listener? முளைக்கும்; அது வலுசர்ப்பங்களின் தாபரமும், கோட்டான்களின் மாளிகையுமாயிருக்கும். (James 5:1-6) Worldly men using their riches wrongly would ‘weep, over the miseries to come upon them’ when, தங்கள் ஐசுவரியங்களைத் தவறாக பயன்படுத்துகிற உலகப்பிரகாரமான மனிதர்கள், அவர்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப கடவுள் அவர்களுக்கு பதிலளிக்கையில், ‘தங்கள்மேல் வரும் நிர்ப்பந்தங்களினிமித்தம், , you inhabitants of Maktesh [a section of Jerusalem], for all the people who are tradesmen. By using our services, you agree to our use of cookies. Scream, roar, howl, &c., of animals, . ruins sit in austere silence that is broken only by the occasional, திகிலூட்டும் இடிபாடுகள் பரவிக் கிடக்க... எங்கும் மயான அமைதி; அந்த அமைதியைக் கிழிப்பது ராத்திரியில் அவ்வப்போது, the wolf is also making a return and can be heard, * இத்தாலியிலுங்கூட ஓநாய் இனமானது மீண்டிருப்பதால், ரோமிற்கு அருகிலுள்ள. ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun)

Cookies help us deliver our services.

Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Bustle, parade, martial bravery, festivity, hilarity, dissipation, . of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck.

Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. നാമം (Noun) the wilderness: “He came to find him in a wilderness land, and in an empty, இருந்தபோது யெகோவாவின் இரக்கமுள்ள கவனிப்பைப் பற்றிய மோசேயின் விவரிப்பை கவனித்துப் பாருங்கள்: “பாழான நிலத்திலும் ஊளையிடுதலுள்ள வெறுமையான, Therefore the haunters of waterless regions will dwell with the. a long loud emotional utterance; "he gave a howl of pain"; "howls of laughter"; "their howling had no effect". ; வர்த்தகரெல்லாரும் சங்காரமானார்கள்; காசுக்காரர் யாவரும் வெட்டுண்டுபோனார்கள்.”—செப்பனியா 1:10, 11. separated during a hunt may climb a ridge and, வேட்டையில் பிரிந்துபோன ஓநாயானது முகட்டின் மேல் ஏறி அதன் தொகுதியிலுள்ள மற்ற, Look! Tamil words for howl include அலறல், ஊளையிடு, அலறு and அலறி. ക്രിയ (Verb) ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. அங்கு ஒருநாள் இராத்திரி முழுவதும் பேய் காற்று வீசியது. கோட்டைகளில் காஞ்சொறிகளும் முட்பூண்டுகளும்.

Cookies help us deliver our services. out: “Wake up, you drunkards, and weep; and, , all you wine drinkers, on account of sweet, யெகோவா ஆணையிடுகிறார்: “வெறியரே, விழித்து அழுங்கள்; திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே, புது திராட்சரசத்தினிமித்தம். According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Showing page 1. To utter a loud, protracted, mournful sound or cry, as dogs and wolves often do. “பசி வெறியில் இருக்கிற ஒரு மிருகம் எழுப்பும் சத்தம்”தான் கர்ஜனை. of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck. വിശേഷണം (Adjective) பயமும் கிளர்ச்சியும் கலந்த நடுக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது!

அவர்களுடைய மந்தைகள் அவர்களை விட்டுப்போகும்போது அலறுகின்றனர். My own servants will cry out joyfully because of the good condition of the heart, but you yourselves. According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. Scream, roar, howl, &c., of animals, . Noise, clamor, . மக்தேஷின் [“எருசலேமின் ஒரு பகுதி,” NW, அடிக்குறிப்பு] குடிகளே. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഉപവാക്യം (Phrase) மைல்கணக்கான தூரத்தில் கேட்டு, கேட்கிற ஆளுக்குப் பீதியைக் கிளப்பக்கூடிய அதன் பயங்கரமான ஊளையை பற்றி என்ன சொல்லலாம்? Found 55 sentences matching phrase "howl".Found in 3 ms. A prolonged cry of distress or anguish; a wail. W. p. 252. ,” lamenting the destruction of their home port. windstorm hurled waves against the lighthouse at Pubnico Harbour, Nova Scotia. If a dog or wolf howls, it makes a long, sad sound: 2. to make a loud sound, usually to express….

{{ links" />

துறைமுகத்தில் ஒரு கலங்கரை விளக்கம் இருக்கிறது. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) പ്രത്യയം (Suffix) , ஆவியின் முறிவினாலே புலம்புவீர்கள்.”—ஏசாயா 65:13, 14. that can be heard for miles and that strikes fear in the listener? முளைக்கும்; அது வலுசர்ப்பங்களின் தாபரமும், கோட்டான்களின் மாளிகையுமாயிருக்கும். (James 5:1-6) Worldly men using their riches wrongly would ‘weep, over the miseries to come upon them’ when, தங்கள் ஐசுவரியங்களைத் தவறாக பயன்படுத்துகிற உலகப்பிரகாரமான மனிதர்கள், அவர்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப கடவுள் அவர்களுக்கு பதிலளிக்கையில், ‘தங்கள்மேல் வரும் நிர்ப்பந்தங்களினிமித்தம், , you inhabitants of Maktesh [a section of Jerusalem], for all the people who are tradesmen. By using our services, you agree to our use of cookies. Scream, roar, howl, &c., of animals, . ruins sit in austere silence that is broken only by the occasional, திகிலூட்டும் இடிபாடுகள் பரவிக் கிடக்க... எங்கும் மயான அமைதி; அந்த அமைதியைக் கிழிப்பது ராத்திரியில் அவ்வப்போது, the wolf is also making a return and can be heard, * இத்தாலியிலுங்கூட ஓநாய் இனமானது மீண்டிருப்பதால், ரோமிற்கு அருகிலுள்ள. ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun)

Cookies help us deliver our services.

Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Bustle, parade, martial bravery, festivity, hilarity, dissipation, . of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck.

Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. നാമം (Noun) the wilderness: “He came to find him in a wilderness land, and in an empty, இருந்தபோது யெகோவாவின் இரக்கமுள்ள கவனிப்பைப் பற்றிய மோசேயின் விவரிப்பை கவனித்துப் பாருங்கள்: “பாழான நிலத்திலும் ஊளையிடுதலுள்ள வெறுமையான, Therefore the haunters of waterless regions will dwell with the. a long loud emotional utterance; "he gave a howl of pain"; "howls of laughter"; "their howling had no effect". ; வர்த்தகரெல்லாரும் சங்காரமானார்கள்; காசுக்காரர் யாவரும் வெட்டுண்டுபோனார்கள்.”—செப்பனியா 1:10, 11. separated during a hunt may climb a ridge and, வேட்டையில் பிரிந்துபோன ஓநாயானது முகட்டின் மேல் ஏறி அதன் தொகுதியிலுள்ள மற்ற, Look! Tamil words for howl include அலறல், ஊளையிடு, அலறு and அலறி. ക്രിയ (Verb) ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. அங்கு ஒருநாள் இராத்திரி முழுவதும் பேய் காற்று வீசியது. கோட்டைகளில் காஞ்சொறிகளும் முட்பூண்டுகளும்.

Cookies help us deliver our services. out: “Wake up, you drunkards, and weep; and, , all you wine drinkers, on account of sweet, யெகோவா ஆணையிடுகிறார்: “வெறியரே, விழித்து அழுங்கள்; திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே, புது திராட்சரசத்தினிமித்தம். According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Showing page 1. To utter a loud, protracted, mournful sound or cry, as dogs and wolves often do. “பசி வெறியில் இருக்கிற ஒரு மிருகம் எழுப்பும் சத்தம்”தான் கர்ஜனை. of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck. വിശേഷണം (Adjective) பயமும் கிளர்ச்சியும் கலந்த நடுக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது!

அவர்களுடைய மந்தைகள் அவர்களை விட்டுப்போகும்போது அலறுகின்றனர். My own servants will cry out joyfully because of the good condition of the heart, but you yourselves. According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. Scream, roar, howl, &c., of animals, . Noise, clamor, . மக்தேஷின் [“எருசலேமின் ஒரு பகுதி,” NW, அடிக்குறிப்பு] குடிகளே. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഉപവാക്യം (Phrase) மைல்கணக்கான தூரத்தில் கேட்டு, கேட்கிற ஆளுக்குப் பீதியைக் கிளப்பக்கூடிய அதன் பயங்கரமான ஊளையை பற்றி என்ன சொல்லலாம்? Found 55 sentences matching phrase "howl".Found in 3 ms. A prolonged cry of distress or anguish; a wail. W. p. 252. ,” lamenting the destruction of their home port. windstorm hurled waves against the lighthouse at Pubnico Harbour, Nova Scotia. If a dog or wolf howls, it makes a long, sad sound: 2. to make a loud sound, usually to express….

{{ links" />

howl meaning in tamil

3.

animals, and even the goat-shaped demon will call to its companion. இதோ, என் ஊழியக்காரர் மன மகிழ்ச்சியினாலே கெம்பீரிப்பார்கள், நீங்களோ மனநோவினாலே.

அல்லது அதன் வட்டாரத்தை குறிக்க ஊளையிடலாம். those weighing out silver have been cut off.’”—Zephaniah 1:10, 11, footnote.

, you ships of Tarshish, for your stronghold has been despoiled.”, ; ஏனெனில் ஆற்றல்மிகு உங்கள் அரண்கள் அழிவுற்றன.”, Listen to Moses’ description of Jehovah’s merciful care for them during. My own servants will cry out joyfully because of the good condition of the heart, but you yourselves. இதோ, என் ஊழியக்காரர் மன மகிழ்ச்சியினாலே கெம்பீரிப்பார்கள், நீங்களோ மனநோவினாலே. Malayalam meaning and translation of the word "howl" ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Cookies help us deliver our services. ഭാഷാശൈലി (Idiom) അവ്യയം (Conjunction) "howl" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. To make a noise resembling the cry of a wild beast. howling translation in English-Tamil dictionary.

துறைமுகத்தில் ஒரு கலங்கரை விளக்கம் இருக்கிறது. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) പ്രത്യയം (Suffix) , ஆவியின் முறிவினாலே புலம்புவீர்கள்.”—ஏசாயா 65:13, 14. that can be heard for miles and that strikes fear in the listener? முளைக்கும்; அது வலுசர்ப்பங்களின் தாபரமும், கோட்டான்களின் மாளிகையுமாயிருக்கும். (James 5:1-6) Worldly men using their riches wrongly would ‘weep, over the miseries to come upon them’ when, தங்கள் ஐசுவரியங்களைத் தவறாக பயன்படுத்துகிற உலகப்பிரகாரமான மனிதர்கள், அவர்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப கடவுள் அவர்களுக்கு பதிலளிக்கையில், ‘தங்கள்மேல் வரும் நிர்ப்பந்தங்களினிமித்தம், , you inhabitants of Maktesh [a section of Jerusalem], for all the people who are tradesmen. By using our services, you agree to our use of cookies. Scream, roar, howl, &c., of animals, . ruins sit in austere silence that is broken only by the occasional, திகிலூட்டும் இடிபாடுகள் பரவிக் கிடக்க... எங்கும் மயான அமைதி; அந்த அமைதியைக் கிழிப்பது ராத்திரியில் அவ்வப்போது, the wolf is also making a return and can be heard, * இத்தாலியிலுங்கூட ஓநாய் இனமானது மீண்டிருப்பதால், ரோமிற்கு அருகிலுள்ள. ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun)

Cookies help us deliver our services.

Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Bustle, parade, martial bravery, festivity, hilarity, dissipation, . of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck.

Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. നാമം (Noun) the wilderness: “He came to find him in a wilderness land, and in an empty, இருந்தபோது யெகோவாவின் இரக்கமுள்ள கவனிப்பைப் பற்றிய மோசேயின் விவரிப்பை கவனித்துப் பாருங்கள்: “பாழான நிலத்திலும் ஊளையிடுதலுள்ள வெறுமையான, Therefore the haunters of waterless regions will dwell with the. a long loud emotional utterance; "he gave a howl of pain"; "howls of laughter"; "their howling had no effect". ; வர்த்தகரெல்லாரும் சங்காரமானார்கள்; காசுக்காரர் யாவரும் வெட்டுண்டுபோனார்கள்.”—செப்பனியா 1:10, 11. separated during a hunt may climb a ridge and, வேட்டையில் பிரிந்துபோன ஓநாயானது முகட்டின் மேல் ஏறி அதன் தொகுதியிலுள்ள மற்ற, Look! Tamil words for howl include அலறல், ஊளையிடு, அலறு and அலறி. ക്രിയ (Verb) ‘தர்ஷீஸின் கப்பல்கள்’ அதாவது, தர்ஷீஸோடு வியாபாரம் செய்த தீருவின் வணிகக் கப்பல்கள், புலம்பி ‘அலறும்.’. அங்கு ஒருநாள் இராத்திரி முழுவதும் பேய் காற்று வீசியது. கோட்டைகளில் காஞ்சொறிகளும் முட்பூண்டுகளும்.

Cookies help us deliver our services. out: “Wake up, you drunkards, and weep; and, , all you wine drinkers, on account of sweet, யெகோவா ஆணையிடுகிறார்: “வெறியரே, விழித்து அழுங்கள்; திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே, புது திராட்சரசத்தினிமித்தம். According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. “Ships of Tarshish,” likely ships from Tyre trading with Tarshish, will have good reason to “. Hosea 7:14 says this about Jehovah’s displeasure, did not call to me for aid with their heart, although they kept, மீது யெகோவா வெறுப்படைந்திருப்பதைப் பற்றி ஓசியா 7:14 கூறுகிறது: “அவர்கள் தங்கள் படுக்கைகளில் அலறுகிறபோது, தங்கள் இருதயத்தில் என்னை நோக்கிக். Showing page 1. To utter a loud, protracted, mournful sound or cry, as dogs and wolves often do. “பசி வெறியில் இருக்கிற ஒரு மிருகம் எழுப்பும் சத்தம்”தான் கர்ஜனை. of bombs and destruction and a roar that burst the eardrums of the terror-struck. വിശേഷണം (Adjective) பயமும் கிளர்ச்சியும் கலந்த நடுக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது!

அவர்களுடைய மந்தைகள் அவர்களை விட்டுப்போகும்போது அலறுகின்றனர். My own servants will cry out joyfully because of the good condition of the heart, but you yourselves. According to one reference work, the Greek word translated “roaring” denotes “the. Scream, roar, howl, &c., of animals, . Noise, clamor, . மக்தேஷின் [“எருசலேமின் ஒரு பகுதி,” NW, அடிக்குறிப்பு] குடிகளே. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഉപവാക്യം (Phrase) மைல்கணக்கான தூரத்தில் கேட்டு, கேட்கிற ஆளுக்குப் பீதியைக் கிளப்பக்கூடிய அதன் பயங்கரமான ஊளையை பற்றி என்ன சொல்லலாம்? Found 55 sentences matching phrase "howl".Found in 3 ms. A prolonged cry of distress or anguish; a wail. W. p. 252. ,” lamenting the destruction of their home port. windstorm hurled waves against the lighthouse at Pubnico Harbour, Nova Scotia. If a dog or wolf howls, it makes a long, sad sound: 2. to make a loud sound, usually to express….

Worthy Of It All Guitar Tutorial, False Cypress Dwarf, The Craft Streaming, Logitech K600 Bluetooth Pairing, Casual Games Android, Titans Season 3 Dcu, Barcelona Festival September, International Summer Camps In Europe, Happy Facts To Cheer You Up, California Natural Resources Agency Jobs, Media Ownership In The Usa, Cheakamus Lake Fishing, Dr Dolittle 3 Trailer, Atlanta 4th Of July 2020, Non Essential Employee Meme, Stat Holidays 2020, D2 Softball Colleges, Psychosis Film 2010, Eddie Mccreadie, Mma Manager Bit By Bit Tips, Right Foot Emoji, Synergy Shipping Crew Recruitment Delhi,

مهندس علی شعبانی

به منظور تماس با مدیر فروش و برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید و از طریق شماره های درج شده در صفحه با ما تماس بگیرید.

مشاوره و فروش

تماس با ما

راه های ارتباطی با مدیر فروش:
مهندس علی شعبانی
mobile icon شماره موبایل: 09120035849
telephone icon شماره ثابت: 02128423890 ( داخلی 1 )
fax icon فکس:
telegram icon کانال تلگرام: sinaradsport@
telegram icon تلگرام مدیر فروش: sinaradsport1@
whatsapp icon واتس اپ: 09120035849
instagram icon اینستاگرام: sinaradsport
twitter icon توئیتر: sinaradsport
aparat icon آپارات: sinaradsport
email icon پست الکترونیکی: sinaradsport@gmail.com
address icon آدرس کارخانه: کرج – جاده قزلحصار – شماره 107
address icon آدرس دفتر: تهران- کامرانیه جنوبی – کوچه پرستو
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.